Świadkowie Jehowy – kim jesteśmy?

 

Mieszkamy w różnych krajach i mówimy różnymi językami, ale łączą nas wspólne cele. Przede wszystkim chcemy przysparzać czci Jehowie — Bogu, o którym mówi Biblia, Stwórcy wszechrzeczy. Poza tym ze wszystkich sił staramy się naśladować Jezusa Chrystusa i z dumą nosimy miano chrześcijan. Każdy z nas regularnie poświęca czas na to, żeby pomagać innym w poznawaniu Biblii oraz dzielić się dobrą nowiną o Królestwie Bożym. I właśnie dlatego, że dajemy świadectwo, czyli rozmawiamy z ludźmi o Bogu Jehowie i Jego Królestwie, jesteśmy nazywani Świadkami Jehowy.

„Wy jesteście moimi świadkami— brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego. Ja, właśnie ja jestem Jehowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy” – Izajasza 43:10, 11.

 

 

Świadkowie Jehowy wszędzie są dobrze znani. Ich sposób oddawania czci Bogu, a zwłaszcza działalność kaznodziejska wywiera wpływ na życie wielu ludzi – bez względu na rasę, narodowość, wiek, pochodzenie społeczne czy wykształcenie. Gorliwość tych głosicieli Królestwa Bożego robi wrażenie nawet na krytykach. A sporo osób postronnych chciałoby częściej spotykać taką miłość, jaką Świadkowie okazują sobie nawzajem. Jednakże wielu ciągle jeszcze pyta: „Kim właściwie są Świadkowie Jehowy?” Inni piszą coś na ich temat, ale nie zawsze są przy tym bezstronni. Najprawdopodobniej nie znają wszystkich faktów. A przecież nikt nie zna lepiej nowożytnych dziejów Świadków Jehowy niż oni sami.

 

 

Wybrane tematy biblijne

W tym dziale będą omawiane kwestie doktrynalne Świadków Jehowy, chociaż pod nieco innym kątem niż zwykle

Jehowa

Wyrażam głęboką nadzieję, że wszyscy, którzy pragną uczcić imię Boże, znajdą tu wiele materiału do wykorzystania, że będzie to pożyteczny dodatek

Imię Boże w Nowym Testamencie

Published by admin on Marzec 19, 2017

Bibliści przyznają, że imię własne Boga wyrażone tetragramem יהוה występowało prawie 7000 w pierwotnym tekście Pism Hebrajskich

Nowa Ziemia

Graphic Designer

Nasza planeta Ziemia jest prawdziwym cudem – rzadkim i pięknym klejnotem w przestrzeni kosmicznej. Astronauci którzy obserwowali ja z orbity

Zburzenie Jerozolimy – 587 pne czy 607 pne?

Lead Developer

Chronologia biblijna wskazuje, że Jeruzalem zostało zburzone w roku 607 p.n.e a wiele świeckich

Powstrzymujcie się od krwi - Dzieje 15:28, 29

Podtytuł

Niezwykły płyn krążący w układzie naczyń krwionośnych człowieka oraz większości zwierząt wielokomórkowych

Grecki termin - stauros

Podtytuł

Na początek może jedna ważna uwaga celem wprowadzenia, bowiem z tego co mi przynajmniej wiadomo wielu chcących uczciwe zbadać temat

Tabliczka klinowa VAT 4956

Podtytuł

Tradycyjną interpretację chronologii państwa nowo-babilońskiego większość współczesnych uczonych uznaje za bezdyskusyjną

Milczące owce czy hałaśliwe kozły?

Podtytuł

Jest to  tłumaczenie pierwotnego artykułu, z którym można się zapoznać w całości w j. angielskim  pod tym adresem

Archanioł Michał

Podtytuł

Stanowisko Świadków Jehowy poświadczające utożsamienie Pana Jezusa z Archaniołem Michałem wyrażono min. w słowniku biblijnym

Duszy zabić nie mogą - Mateusza 10:28; gr. apolesai

Dusza

Jak wykazano w artykule pod hasłem "Czy twoja dusza jest nieśmiertelna?" i "Adam stał się duszą żyjącą" (Rdz 2:7)

Pisarze łacińscy – patibulum, crux, furca, arbor infelix…

Krzyż czy pal?

Koronnym "argumentem" zwolenników teorii krzyża dwuramiennego jaki się od wieków tu i ówdzie w literaturze

Nowy temat

Nowa sekcja
Inverness McKenzie

Inverness McKenzie

Business Owner

"We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn't have asked for more than this."

Hanson Deck

Hanson Deck

Independent Artist

"Your company is truly upstanding and is behind its product 100 percent. Hestia is worth much more than I paid. I like Hestia more each day because it makes easier."

Natalya Undergrowth

Natalya Undergrowth

Freelancer

"Thank you for making it painless, pleasant and most of all hassle free! I am so pleased with this product. Dude, your stuff is great! I will refer everyone I know."

Subscribe Section

Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Uncategorized

hkhykh

Inverness McKenzie BUSINESS OWNER „We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn’t have asked for more than this.” *** it-2 Read more...

Uncategorized

hkghkgk

Inverness McKenzie BUSINESS OWNER „We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn’t have asked for more than this.”

Uncategorized

vfghfgjfjgfjgf

Inverness McKenzie BUSINESS OWNER „We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn’t have asked for more than this.”

Kontakt: daystar@wp.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Napisz wiadomość