Zanim skorzystasz z mojej strony, koniecznie zapoznaj się z poniższą treścią

 

Uprzejmie informuję, iż oficjalnym źródłem wiedzy na temat nauk i poglądów wyznania Świadków Jehowy jest strona internetowa jw.org, do której odsyłam wszystkich zainteresowanych.

Na niniejszej stronie prezentowane są materiały stworzone przez internautów, służące szerszemu wyjaśnieniu rozmaitych, często kontrowersyjnych zagadnień biblijnych oraz innych związanych z działalnością Świadków Jehowy. Strona została stworzona z myślą o osobach, które pragną poszerzyć zakres posiadanej wiedzy niczym Berejczycy, o których Łukasz napisał, że: „byli szlachetniej usposobieni niż ci w Tesalonice, bo przyjęli słowo Boże z nadzwyczaj otwartym umysłem i każdego dnia starannie badali Pisma, żeby się przekonać, czy to, co usłyszeli, jest prawdą. Dzięki temu wielu z nich uwierzyło. Tak samo uwierzyło sporo szanowanych Greczynek i niektórzy Grecy.” (Dz Ap 17:11,12 NWT). Mam nadzieję, że treści zawarte na stronie będą pomocne także wszystkim tym, którymi targają wątpliwości na różnych etapach poznawania Boga (Judy 22, 23).

Materiały zgromadzone na stronie i udostępnione za zgodą ich autorów można wykorzystywać wyłącznie na własne potrzeby. Nie mogą być one w żaden sposób prezentowane, jako oficjalne stanowisko wyznania Świadków Jehowy. Zastrzegam, iż nie ponoszę odpowiedzialności za niewłaściwe ich wykorzystanie.

 

 

Najlepszego
Administrator

 

Wybrane tematy biblijne

W tym dziale będą omawiane kwestie doktrynalne Świadków Jehowy, chociaż pod nieco innym kątem niż zwykle. Artykuły mają charakter "otwartego źródła", więc będą aktualizowane do nowszych wersji.

Jehowa

PUBLISHED BY JANEK ON MARZEC 10, 2017

Wyrażam głęboką nadzieję, że wszyscy, którzy pragną uczcić imię Boże, znajdą tu wiele materiału do wykorzystania, że będzie to pożyteczny dodatek

Imię Boże w Nowym Testamencie

Published by admin on Marzec 19, 2017

Bibliści przyznają, że imię własne Boga wyrażone tetragramem יהוה występowało prawie 7000 w pierwotnym tekście Pism Hebrajskich

Nowa Ziemia

PUBLISHED BY ADMIN ON MARZEC 12, 2017

Nasza planeta Ziemia jest prawdziwym cudem – rzadkim i pięknym klejnotem w przestrzeni kosmicznej. Astronauci którzy obserwowali ja z orbity

Zburzenie Jerozolimy – 587 pne czy 607 pne?

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 15, 2017

Chronologia biblijna wskazuje, że Jeruzalem zostało zburzone w roku 607 p.n.e a wiele świeckich

Powstrzymujcie się od krwi – Dzieje 15:28, 29

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 17, 2017

Niezwykły płyn krążący w układzie naczyń krwionośnych człowieka oraz większości zwierząt wielokomórkowych

Grecki termin – stauros

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 5, 2017

Na początek może jedna ważna uwaga celem wprowadzenia, bowiem z tego co mi przynajmniej wiadomo wielu chcących uczciwe zbadać temat

Tabliczka klinowa VAT 4956

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 2, 2017

Tradycyjną interpretację chronologii państwa nowo-babilońskiego większość współczesnych uczonych uznaje za bezdyskusyjną

Milczące owce czy hałaśliwe kozły?

PUBLISHED BY ADMIN ON marzec 13, 2017

Jest to  tłumaczenie pierwotnego artykułu, z którym można się zapoznać w całości w j. angielskim  pod tym adresem

Archanioł Michał

PUBLISHED BY ADMIN ON marzec 11, 2017

Stanowisko Świadków Jehowy poświadczające utożsamienie Pana Jezusa z Archaniołem Michałem wyrażono min. w słowniku biblijnym

Duszy zabić nie mogą – Mateusza 10:28; gr. apolesai

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 29, 2017

Jak wykazano w artykule pod hasłem "Czy twoja dusza jest nieśmiertelna?" i "Adam stał się duszą żyjącą" (Rdz 2:7)

Pisarze łacińscy – patibulum, crux, furca, arbor infelix…

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 28, 2017

Koronnym "argumentem" zwolenników teorii krzyża dwuramiennego jaki się od wieków tu i ówdzie w literaturze

Tabliczka nad głową i ślady gwoździ na rękach – Jana 20:25

PUBLISHED BY ADMIN ON MAJ 24, 2017

Kolejnym niby dowodem mającym uzasadniać, że Chrystus nie mógł zawisnąć na pojedynczym palu

Imię Boże – film dokumentalny

PUBLISHED by Fritz Poppenberg on maj 20, 2017

Wyjątkowe imię Boga (JHWH) pojawia się ponad 6000 razy w Pismach Hebrajskich i nie ma wątpliwości

Bóg jest twoim tronem – Hebrajczyków 1:8

PUBLISHED BY ADMIN ON LIPIEC 07, 2018

Wielu ma za złe Świadkom Jehowy, że zmienili oni szyk tego zdania i tłumaczą ten fragment w swoim przekładzie Biblii

Dziennik astronomiczny Strm. Kambys 400 (BM 33066)

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 20, 2017

Sytuacja z Strm. Kambys 400 ma się podobnie jak w przypadku VAT 4956 szczegółowo omówionej

Powierzono im tłumaczenie „świętych oświadczeń Bożych” (Rrzymian 3:2) - film

PUBLISHED BY ADMIN ON LIPIEC 20, 2018

W minionym stuleciu Świadkowie Jehowy posługiwali się wieloma tłumaczeniami

Ile lat trwała niewola i zburzenie Jeruzalem – 50 czy 70 lat? Kogo dotyczyła?

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 22, 2017

Cała księga Jeremiasza tyczy się ludu Izraela i to on jest adresatem

Jak rozumieć teksty z Jeremiasza 25:11 i 29:10 - "dla" czy "w" Babilonie?

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 24, 2017

Jak więc już zostało wykazane Jeremiasza 25:12 nie mogło się spełnić w przedziale

Słowa z Zachariasza 1:12; 7:5

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 25, 2017

Niektórzy usiłują aby pogodzić jakoś 70 lat niewoli i spustoszenia z Jeremiasza 25:11, Ezdrasza 3 i Daniela 9:1,2 z 70 latami wspomnianymi dwa razy przez

Przekład Nowego Świata - świeży i dosłowny

PUBLISHED BY ADMIN ON LIPIEC 20, 2018

Świadkowie Jehowy przyznają, iż wiele zawdzięczają licznym przekładom Biblii, którymi się posługiwali, badając prawdy

Jana 8:58 - ja już byłem (ego eimi)

PUBLISHED BY ADMIN ON LIPIEC 05, 2017

Kolejną manipulacją tekstem biblijnym, przy czym niekiedy całkiem niezamierzoną i nieświadomą przez niektórych, jest tym razem

Czy Świadkowie Jehowy rzeczywiście wspierali/ją ONZ?

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 25, 2017

Niektórzy tu i ówdzie mają za złe Świadkom Jehowy, że rzekomo zatajali oni przez całe nieco ponad 10 lat, swoje

Jana 1:1 a grecki rodzajnik określony „ho”

PUBLISHED BY ADMIN ON PAŹDZIERNIK 10, 2017

Wielu ludzi uważa naukę o Trójcy za „fundamentalną doktrynę religii

Biblia w Przekładzie Nowego Świata - fachowa i wierna

PUBLISHED BY ADMIN ON LIPIEC 20, 2018

Jego współczesny język, jednolitość słownictwa, staranne tłumaczenie czasowników oraz wyrazisty sposób

Od domu do domu – Dzieje 5:42

PUBLISHED BY ADMIN ON PAŹDZIERNIK 10, 2017

Biblijny sens słowa „głoszenie” pozwala ustalić analiza znaczenia jego hebrajskich i greckich odpowiedników

Jezus jako pierworodny i początek (gr. arche) Bożego stworzenia – Obj 3:14; Kol 1:15

PUBLISHED BY ADMIN ON PAŹDZIERNIK 10, 2017

Kolejnym przykładem nadinterpretacji

Słowo Boże nie jest związane - Nicholas Ahladis

PUBLISHED BY ADMIN ON LIPIEC 21, 2018

Przemówienie członka Biura Oddziału z USA odnośnie tłumaczeń Biblii

Kolosan 1:16 - wszystko inne

PUBLISHED BY ADMIN ON LIPIEC 06, 2018

Niektórzy zarzucają Świadkom Jehowy, że dodali oni słówko pomocnicze „inne” do tłumaczonego tekstu Pism Greckich, którego jednak brak w oryginałach

Józef Flawiusz i jego „ukrzyżowanie”

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 9, 2017

Flawiusz ben Mattias często również zwany popularnie Józefem urodził się w 37 r. ne

Przekład Nowego Świata - opinie niektórych biblistów

PUBLISHED BY ADMIN ON LIPIEC 19, 2018

Oto niektóre opinie znanych biblistów nie będących Świadkami Jehowy odnośnie zalet PNŚ, którzy wyrażają się z uznaniem

Teoria Inteligentnego Projektu

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON CZERWIEC 8, 2017

BioSławek. Krytyczna analiza ewolucjonizmu chemicznego i biologicznego

„Jednorodzony”, „zrodzony”„pierworodny wszelkiego stworzenia”, Jezus jako „początek [arché] stworzenia

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON CZERWIEC 5, 2017

Ile dni ma rok biblijny - 360 czy 365?

PUBLISHED BY DICO ON LIPIEC 02, 2018

Dlaczego Świadkowie Jehowy w swoich obliczeniach dotyczących 1914 roku, stosują jako przelicznik okres 360 dni?

Prawdziwa Teologia Kontra Quasi Teologia

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON CZERWIEC 29, 2017

Czy Świadkowie Jehowy uważają, że tylko oni będą zbawieni?

Powtórzonego Prawa 22:23-27

PUBLISHED BY DICO ON PAŹDZIERNIK 08, 2017

Chcąc zrozumieć sposób postępowania w przypadku zgwałcenia zaręczonej dziewczyny będącej dziewicą w

Krytyka Przekładu Nowego Świata a fakty

PUBLISHED BY DICO ON LIPIEC 02, 2018

Świadkowie Jehowy w 1997 r. wydali w języku polskim „Pismo Święte<br />w Przekładzie Nowego Świata”

Urodziny dzieci Hioba - Hioba 1:4

PUBLISHED BY DICO ON LIPIEC 14, 2018

Świadkowie Jehowy nie praktykują popularnego na całym świecie zwyczaju świątecznego obchodzenia dnia urodzin wskazując m.in.

Semantyka greckiego słowa - σταυρός

PUBLISHED BY GRZEGORZ KASZYŃSKI ON CZERWIEC 5, 2017

W wielu Bibliach ilustrowanych, literaturze religijnej, filmach, malarstwie i

Obowiązek denuncjacji

PUBLISHED BY DICO ON LIPIEC 04, 2018

W świecie istnieją różne system prawne, które zgodnie z Biblią, a dokładnie z wypowiedziami Jezusa Chrystusa (Mk 12:17) określamy jako prawo

Hebrajskie Imiona Boże - Ks. T. Radkowski

PUBLISHED BY KS. T. RADKOWSKI ON LIPIEC 19, 2018

Hebrajska teoonomatologia ma już za sobą bogatą literaturę, zagadnienia

Komentarze niektórych tłumaczy w sprawie znaczenia terminu σταυρος

PUBLISHED BY GRZEGORZ KASZYŃSKI ON GRUDZIEŃ 22, 2018

Jest mało znanym faktem, że istnieje

JANA 1:1c 141 przekładów nie oddających theos ēn ho logos jako „Bogiem był Słowo”

PUBLISHED BY GRZEGORZ KASZYŃSKI ON GRUDZIEŃ 22, 2018

Jeśli znasz jakiś przekład Biblii

Spór wokół właściwej lokalizacji przecinka w Łukasza 23:43

PUBLISHED BY GRZEGORZ KASZYŃSKI ON GRUDZIEŃ 22, 2018

Krytyczne greckie teksty NT, z których tłumacze dokonują współczesnych

Świadkowie Jehowy a coraz lepsze zrozumienie różnych kwestii biblijnych (nowe światła)

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON GRUDZIEŃ 22, 2018

Lecz ścieżka prawych jest jak

Prawdziwi chrześcijanie Świadkowie Jehowy a kwestia krwi, odpowiedź na krytykę

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON GRUDZIEŃ 22, 2018

Moje opracowanie nie reprezentuje

Czy prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa mogą brać udział w wojnach tego świata?

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON GRUDZIEŃ 22, 2018

Zanim przejdę do rzeczy chciałbym ustalić

Starotestamentowe terminy hebrajskie, greckie i łacińskie użyte w opisach egzekucji Chrystusa

PUBLISHED BY GRZEGORZ KASZYŃSKI ON GRUDZIEŃ 02, 2019

Biblia a liczba pi

PUBLISHED BY DICO ON GRUDZIEŃ 02, 2019

Wśród krytyków Biblii panuje pogląd, iż w opisie miedzianego basenu zwanego „lanym morzem” i umieszczonego w świątyni Salomona

Każdy kto wzywa imienia Jehowy będzie wybawiony - Rzymian 10:13

PUBLISHED BY ADMIN ON LUTY 02, 2019

Dużo emocji w niektórych umysłach wzbudzają też czasem słowa z Księgi Joela i zacytowane później w Biblii Greckiej

Rzymian 9:5 – Bóg błogosławiony ponad wszystkim

PUBLISHED BY ADMIN ON LUTY 06, 2019

Kolejnym  dość  'mocnym' argumentem dla trynitarian jakiego używają, aby potwierdzić Boskość Chrystusa jest werset

Targumy, Septuaginta czy Zwój hebrajski? Skąd cytował Jezus gdy czytał fragment  proroka Izajasza 61:1, 2 z relacji Łukasza 4:14-21? 

PUBLISHED BY ADMIN ON LUTY 16, 2019

Słyszy się niekiedy pogląd, że Pan

Imię Boże otaczane chwałą w Skandynawii

PUBLISHED BY ADMIN ON LUTY 19, 2019

W styczniu 2018 roku w Danii odbyło się historyczne wydarzenie. Jego transmisji wysłuchało ponad 51 000 obecnych

Jakim językiem posługiwał się Pan Jezus? Aramejskim czy hebrajskim? 

PUBLISHED BY ADMIN ON LUTY 22, 2019

Po pierwsze trzeba pamiętać, że region w którym dorastał mały Jezus, tzn. Nazaret

Czy Archanioł Michał to Jezus?

PUBLISHED BY ADMIN ON MARZEC 06, 2019

Rozważmy najpierw, jakie jest znaczenie słowa „anioł”. Hebrajski wyraz mal ách oraz jego grecki odpowiednik ággelos dosłownie znaczą „posłaniec"

Abiogeneza/ nowoczesne samorództwo – wielki mit przełomów 19, 20 i 21 wieku!

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON CZERWIEC 14, 2019

Zagadnienie pochodzenia życia nurtowało

Czy niewolnik wierny i roztropny może się mylić?

PUBLISHED BY DICO ON CZERWIEC 15, 2019

Jednym z zarzutów stawianym Świadkom Jehowy jest niestabilność poglądów na niektóre kwestie doktrynalne

IMIĘ BOGA - Film. Wykład: Rolf Furuli, Gerard Gertoux.

PUBLISHED BY ADMIN ON LIPIEC 12, 2019

Na świecie istnieje wiele religii i jeszcze więcej bogów. Ludzie nazywają ich imionami

Imię Boże w Marka 12.29

PUBLISHED BY GRZEGORZ KASZYŃSKI ON LIPIEC 12, 2019

Przekonanie o takim brzmieniu słów w oryginale Ewangelii Marka rodzi pewien problem związany z fragmentem

Krytyka Świadków Jehowy w mediach

PUBLISHED BY DICO ON SIERPIEŃ 06, 2019

W dobie szerokiego dostępu do mediów, a zwłaszcza Internetu, niemal każdy może wyrażać swoje poglądy czy opinie

Pełne zeznanie Geoffrey’a Jackson’a przed Komisją Królewską w sprawie pedofilii w Australii

PUBLISHED BY ADMIN ON WRZESIEŃ 09, 2019

Kontakt: daystar@wp.pl

Napisz wiadomość