Świadkowie Jehowy – kim jesteśmy?

 

Mieszkamy w różnych krajach i mówimy różnymi językami, ale łączą nas wspólne cele. Przede wszystkim chcemy przysparzać czci Jehowie — Bogu, o którym mówi Biblia, Stwórcy wszechrzeczy. Poza tym ze wszystkich sił staramy się naśladować Jezusa Chrystusa i z dumą nosimy miano chrześcijan. Każdy z nas regularnie poświęca czas na to, żeby pomagać innym w poznawaniu Biblii oraz dzielić się dobrą nowiną o Królestwie Bożym. I właśnie dlatego, że dajemy świadectwo, czyli rozmawiamy z ludźmi o Bogu Jehowie i Jego Królestwie, jesteśmy nazywani Świadkami Jehowy.

„Wy jesteście moimi świadkami— brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego. Ja, właśnie ja jestem Jehowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy” – Izajasza 43:10, 11.

 

 

Świadkowie Jehowy wszędzie są dobrze znani. Ich sposób oddawania czci Bogu, a zwłaszcza działalność kaznodziejska wywiera wpływ na życie wielu ludzi – bez względu na rasę, narodowość, wiek, pochodzenie społeczne czy wykształcenie. Gorliwość tych głosicieli Królestwa Bożego robi wrażenie nawet na krytykach. A sporo osób postronnych chciałoby częściej spotykać taką miłość, jaką Świadkowie okazują sobie nawzajem. Jednakże wielu ciągle jeszcze pyta: „Kim właściwie są Świadkowie Jehowy?” Inni piszą coś na ich temat, ale nie zawsze są przy tym bezstronni. Najprawdopodobniej nie znają wszystkich faktów. A przecież nikt nie zna lepiej nowożytnych dziejów Świadków Jehowy niż oni sami.

 

 

 

Wybrane tematy biblijne

W tym dziale będą omawiane kwestie doktrynalne Świadków Jehowy, chociaż pod nieco innym kątem niż zwykle

Jehowa

PUBLISHED BY JANEK ON MARZEC 10, 2017

Wyrażam głęboką nadzieję, że wszyscy, którzy pragną uczcić imię Boże, znajdą tu wiele materiału do wykorzystania, że będzie to pożyteczny dodatek

Imię Boże w Nowym Testamencie

Published by admin on Marzec 19, 2017

Bibliści przyznają, że imię własne Boga wyrażone tetragramem יהוה występowało prawie 7000 w pierwotnym tekście Pism Hebrajskich

Nowa Ziemia

PUBLISHED BY ADMIN ON MARZEC 12, 2017

Nasza planeta Ziemia jest prawdziwym cudem – rzadkim i pięknym klejnotem w przestrzeni kosmicznej. Astronauci którzy obserwowali ja z orbity

Zburzenie Jerozolimy – 587 pne czy 607 pne?

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 15, 2017

Chronologia biblijna wskazuje, że Jeruzalem zostało zburzone w roku 607 p.n.e a wiele świeckich

Powstrzymujcie się od krwi – Dzieje 15:28, 29

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 17, 2017

Niezwykły płyn krążący w układzie naczyń krwionośnych człowieka oraz większości zwierząt wielokomórkowych

Grecki termin – stauros

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 5, 2017

Na początek może jedna ważna uwaga celem wprowadzenia, bowiem z tego co mi przynajmniej wiadomo wielu chcących uczciwe zbadać temat

Tabliczka klinowa VAT 4956

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 2, 2017

Tradycyjną interpretację chronologii państwa nowo-babilońskiego większość współczesnych uczonych uznaje za bezdyskusyjną

Milczące owce czy hałaśliwe kozły?

PUBLISHED BY ADMIN ON marzec 13, 2017

Jest to  tłumaczenie pierwotnego artykułu, z którym można się zapoznać w całości w j. angielskim  pod tym adresem

Archanioł Michał

PUBLISHED BY ADMIN ON marzec 11, 2017

Stanowisko Świadków Jehowy poświadczające utożsamienie Pana Jezusa z Archaniołem Michałem wyrażono min. w słowniku biblijnym

Duszy zabić nie mogą – Mateusza 10:28; gr. apolesai

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 29, 2017

Jak wykazano w artykule pod hasłem "Czy twoja dusza jest nieśmiertelna?" i "Adam stał się duszą żyjącą" (Rdz 2:7)

Pisarze łacińscy – patibulum, crux, furca, arbor infelix…

PUBLISHED BY ADMIN ON KWIECIEŃ 28, 2017

Koronnym "argumentem" zwolenników teorii krzyża dwuramiennego jaki się od wieków tu i ówdzie w literaturze

Tabliczka nad głową i ślady gwoździ na rękach – Jana 20:25

PUBLISHED BY ADMIN ON MAJ 24, 2017

Kolejnym niby dowodem mającym uzasadniać, że Chrystus nie mógł zawisnąć na pojedynczym palu

Imię Boże – film dokumentalny

PUBLISHED by Fritz Poppenberg on maj 20, 2017

Wyjątkowe imię Boga (JHWH) pojawia się ponad 6000 razy w Pismach Hebrajskich i nie ma wątpliwości

Józef Flawiusz i jego „ukrzyżowanie”

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 9, 2017

Flawiusz ben Mattias często również zwany popularnie Józefem urodził się w 37 r. ne

Dziennik astronomiczny Strm. Kambys 400 (BM 33066)

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 20, 2017

Sytuacja z Strm. Kambys 400 ma się podobnie jak w przypadku VAT 4956 szczegółowo omówionej

Ile lat trwała niewola i zburzenie Jeruzalem – 50 czy 70 lat? Kogo dotyczyła?

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 22, 2017

Cała księga Jeremiasza tyczy się ludu Izraela i to on jest adresatem

Jak rozumieć teksty z Jeremiasza 25:11 i 29:10 - "dla" czy "w" Babilonie?

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 24, 2017

Jak więc już zostało wykazane Jeremiasza 25:12 nie mogło się spełnić w przedziale

Słowa z Zachariasza 1:12; 7:5

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 25, 2017

Niektórzy usiłują aby pogodzić jakoś 70 lat niewoli i spustoszenia z Jeremiasza 25:11, Ezdrasza 3 i Daniela 9:1,2 z 70 latami wspomnianymi dwa razy przez

Jana 1:1 a grecki rodzajnik określony „ho”

PUBLISHED BY ADMIN ON PAŹDZIERNIK 10, 2017

Wielu ludzi uważa naukę o Trójcy za „fundamentalną doktrynę religii

Czy Świadkowie Jehowy rzeczywiście wspierali/ją ONZ?

PUBLISHED BY ADMIN ON CZERWIEC 25, 2017

Niektórzy tu i ówdzie mają za złe Świadkom Jehowy, że rzekomo zatajali oni przez całe nieco ponad 10 lat, swoje

Od domu do domu – Dzieje 5:42

PUBLISHED BY ADMIN ON PAŹDZIERNIK 10, 2017

Biblijny sens słowa „głoszenie” pozwala ustalić analiza znaczenia jego hebrajskich i greckich odpowiedników

Jezus jako pierworodny (gr. prototokos) i początek (gr. arche) Bożego stworzenia – Obj 3:14; Kol 1:15, 18

PUBLISHED BY ADMIN ON PAŹDZIERNIK 10, 2017

Inne artykuły

Pliki pdf

Teoria Inteligentnego Projektu

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON CZERWIEC 8, 2017

https://bioslawek.wordpress.com

„Jednorodzony”, „zrodzony” ...

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON CZERWIEC 5, 2017

https://bioslawek.wordpress.com

Nazistowskie zbrodnie religii

PUBLISHED BY RUMBURAK ON CZERWIEC 7, 2017

http://www.rumburak.friko.pl

Semantyka greckiego słowa - σταυρός

PUBLISHED BY GRZEGORZ KASZYŃSKI ON CZERWIEC 5, 2017

Prawdziwa Teologia Kontra Quasi Teologia

PUBLISHED BY BIOSŁAWEK ON CZERWIEC 29, 2017

https://bioslawekblog.wordpress.com

Powtórzonego Prawa 22:23-27

PUBLISHED BY DICO ON OCTOBER 08, 2017

Subscribe Section

Blog dyskusyjny

Tutaj będą komentowane artykuły zamieszczane w sieci
Uncategorized

hkhykh

Inverness McKenzie BUSINESS OWNER „We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn’t have asked for more than this.” *** it-2 Read more...

Uncategorized

hkghkgk

Inverness McKenzie BUSINESS OWNER „We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn’t have asked for more than this.”

Uncategorized

vfghfgjfjgfjgf

Inverness McKenzie BUSINESS OWNER „We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn’t have asked for more than this.”

Kontakt: daystar@wp.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Napisz wiadomość