Strona którą w tej chwili odwiedzasz czyli swiadkowiejehowy.com.pl jest w trakcie aktualizacji i będzie dalej działać za ok miesiąc, może dwa. Wszystkie artykuły ze starej strony zostaną przywrócone, ale i teraz możesz je wciąż poczytać w archiwum google pod tym adresem:

http://wayback.archive.org/web/20161002042442/http://swiadkowiejehowy.com.pl/

Mogę również na życzenie przesłać całą kopie poprzedniej witryny w trybie offline do przeglądania na dysku twardym osobistego komputera, nawet bez konieczności dostępu do sieci – plik waży ok. 700 mb.

Proszę pisać na maila: daystar@wp.pl

 

Pozdrawiam
Administrator

 

 Archanioł Michał. Stanowisko Świadków Jehowy poświadczające utożsamienie Pana Jezusa z Archaniołem Michałem wyrażono minn. w słowniku biblijnym pt. „Wnikliwe Poznawanie Pism pod hasłem: Archanioł oraz Michał. ARCHANIOŁ. Przedrostek „arch-”, oznaczający „główny” lub „naczelny”, wskazuje, że archanioł — naczelny anioł — może być tylko jeden.

W Piśmie Świętym słowo „archanioł” nigdy nie występuje w liczbie mnogiej. List 1 do Tesaloniczan 4:16 wiąże wyjątkową pozycję i władzę archanioła z osobą zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa 

Jehowa. Gdy czytałem ją pewnego dnia, przyszło mi na myśl pytanie: Co Biblia mówi o imieniu Bożym z użyciem słowa “imię”? Zebrałem więc odpowiednie podręczniki i zacząłem wypisywać teksty biblijne. W opracowaniu tym posłużyłem się publikacjami wydanymi przez “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania”, czyli “Towarzystwo Strażnica” – korporacja prawna reprezentująca przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.Tak więc najpierw zebrałem teksty odnoszące się do imienia Bożego.
Imię Boże w Nowym Testamencie. Bibliści przyznają, że imię własne Boga wyrażone tetragramem  יהוה występowało prawie 7000 razy w pierwotnym tekście Pism Hebrajskich. Wielu sądzi jednak, że nie występowało ono w pierwotnym tekście Chrześcijańskich Pism Greckich. Z tego powodu większość współczesnych przekładów Biblii nie zawiera imienia Jehowa w tzw. Nowym Testamencie . Nawet we fragmentach będących cytatami z Pism Hebrajskich (ST), w których widniał tetragram, większość tłumaczy nie używa osobistego imienia Boga, lecz słowa „Pan”.
 Tabliczka klinowa VAT 4956. Tradycyjną interpretację chronologii państwa nowo-babilońskiego większość współczesnych uczonych  uznaje za bezdyskusyjną. Dowody wskazują jednakże na to że babilońska dynastia królewska trwała dłużej, niż się przyjęło powszechnie uważać (konkretnie o 20 lat), co w konsekwencji burzy tradycyjny porządek liczenia, który gdy zestawić z dłuższą chronologią biblijną (bo i ona ma swój własny strumień wydarzeń, zakotwiony w ścisłych punktach czasu) to wówczas nie da się tego  ze sobą pogodzić.

Nowa ziemia. Nasza planeta Ziemia jest prawdziwym cudem – rzadkim i pięknym klejnotem w przestrzeni kosmicznej. Astronauci którzy obserwowali ja z orbity okołoziemskiej powiedzieli, że widziane stamtąd jej błękitne niebo i białe obłoki „czynią z niej niewątpliwie najatrakcyjniejszy obiekt, jaki mogli oglądać”. Jednakże jej piękno to jeszcze nie wszystko:
„Ziemia jest największą ze wszystkich kosmologicznych zagadek naukowych, której pomimo wszelkich wysiłków nie potrafimy rozwiązać 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis quam nibh, euismod eget nulla a, tempor scelerisque lorem. Proin dignissim arcu tristique fermentum ullamcorper. Integer lacinia scelerisque enim eu pretium. Nam elementum turpis orci, ac porttitor diam suscipit sit amet.